12 de desembre del 2010

Esborrany de l'Acta de la reunió Comissió Festes el dia 10/12/2010

Acta de la reunió de la comissió de Festes el dia 10/12/2010 per organitzar activitats per la festa de Nadal.