8 de març del 2011

Aula Blava - Descobriment del Cos

Aula Blava - Descobriment del Cos

  • Observar
  • Sentir
  • Diferenciar
  • Emmirallar
  • Reconèixer
  • Explorar