9 de febrer del 2011

Carta a la regidora demanan l'inici de la cuina a l'escola

Aquí podeu llegir carta que donarem a la regidora en la propera reunió del consell escolar per tal de que ens doni una data d'inici de la cuina a l'escola.

Comissió Menjador.