15 d’abril del 2011

Estatuts AMPA Escola Bressol l'OLIVERA (rectificats 2/3/2011)

Aquí trobareu un còpia dels Estatuts  de l'AMPA rectificats segons la carta rebuda del Departament de Justicia.