16 de març del 2011

LOPD

Qualsevol dada personal que aparegui en aquest bloc està autoritzada segons l'acceptació donada al full d'inscripció de soci de l'AMPA Escola Bressol l'Olivera. Tantmateix vostè podrà exercir els drets de accés, rectificació, cancel·lació  i oposició  dirigint-se a  ‘AMPA  Escola Bressol l’Olivera, C\Àngel Serradell i Pérez nº 8’ o a ampaloliveragi@gmail.com

Nota legal del full d'inscripció:
'Amb la signatura, i de conformitat a la LOPD (Ley Orgáncia de Protección de Datos de Caracter Personal 15/1999), accepta que les dades facilitades siguin incloses en un fitxer degudament inscrit a la RGPD (Registro General de la Protección de Datos) amb la única finalitat de gestionar el AMPA  i les tasques pròpies establertes als Estatuts.  Vostè podrà exercir els drets de accés, rectificació, cancel·lació  i oposició  dirigint-se a  ‘AMPA  Escola Bressol l’Olivera, C\Àngel Serradell i Pérez nº 8’