15 de novembre del 2013

REUNIÓ PREPARATÒRIA DE LES ACTIVITATS DE NADAL!


      Ordre del dia:
                                                             

-        Posada al dia de l’AMPA                                           

-        Propostes d’activitats per Nadal                           
-        Organització de comitès
-        Precs i preguntes


Lloc i dia:


A la nostra escola, el dijous 21 de novembre a les 21:00

Degut l'hora de la reunió proposem que porteu alguna cosa per picar i compartir. La junta s'encarregarà de la beguda.